Điểm cơ bản là gì?

Điểm cơ bản là một đơn vị đo lường liên quan đến lãi suất và giúp dễ dàng giải thích sự thay đổi lãi suất. Các ngân hàng trung ương thường xuyên đưa ra quyết định lãi suất hàng tháng. Mỗi mức lãi suất được xác định tương ứng với một số điểm cơ bản.

Các điểm cơ bản, được viết tắt là BP, thay đổi hàng tháng. Khi lãi suất thay đổi, tỷ giá hối đoái cũng sẽ biến động. Sự biến động này sẽ định hướng các nhà đầu tư tiết kiệm hoặc đầu tư. Thuật ngữ điểm cơ bản được sử dụng rộng rãi bởi những người đầu tư thu nhập cố định.

Điểm cơ bản được sử dụng để so sánh lãi suất ở các mức độ thấp hoặc khác nhau và ảnh hưởng đến cuộc sống của người tiêu dùng thông qua nhãn giá. Số lượng sản phẩm được mua hàng tháng và số tiền thanh toán cho sản phẩm có thể thay đổi từ tháng này sang tháng khác. Điểm cơ bản cũng rất quan trọng đối với các nhà sản xuất. Chi phí sản xuất và nguồn cung nguyên liệu cũng sẽ thay đổi hàng tháng theo sự biến động của tỷ giá hối đoái sau khi lãi suất thay đổi. Sự thay đổi này cũng sẽ thay đổi lợi nhuận của các nhà sản xuất.

100 điểm cơ bản có nghĩa là gì?

100 điểm cơ bản tương đương với 1% thay đổi trong lãi suất, tương đương với chữ số thứ tư sau dấu thập phân. Nó được sử dụng dưới dạng BPS trong các tuyên bố quốc tế.

1 điểm cơ bản tương đương với sự thay đổi lãi suất 0,01%. Điểm cơ bản được tính theo tỷ lệ 1/100. Theo tính toán điểm cơ bản, 150 điểm cơ bản tương đương với 1,5%; 200 điểm cơ bản tương đương với 2% thay đổi.

Ví dụ, nếu FED thực hiện thay đổi 25 điểm cơ bản trong lãi suất, điều này tương đương với mức giảm lãi suất 0,25%. Trong các quỹ quốc tế, thay vì sử dụng thuật ngữ lãi suất giảm hoặc tăng, người ta sử dụng thuật ngữ thay đổi điểm cơ bản.

Các ngân hàng trung ương có thể hạ hoặc tăng lãi suất theo thẩm quyền. Tất cả các giao dịch này về lãi suất nhằm duy trì sự phát triển kinh tế trong nước.

Câu hỏi thường gặp

Lãi suất giảm bao nhiêu điểm cơ bản?

FED đã đưa ra quyết định lãi suất đầu tiên của năm 2023 vào ngày 23 tháng 2. Lãi suất tăng 25 điểm cơ bản. Mức lãi suất cao nhất trong 16 năm đã được đạt được. Tuy nhiên, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại. Tăng 75 điểm cơ bản vào tháng 11 năm 2022 và tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 12 năm 2022.

100 điểm cơ bản giảm lãi suất có nghĩa là gì?

Các tính toán điểm cơ bản chỉ ra chữ số thứ tư sau dấu thập phân, được tính theo tỷ lệ 1/100. Giảm lãi suất 100 điểm cơ bản tương đương với giảm lãi suất 1%. Thay vì sử dụng cụm từ “1/100”, người ta sử dụng cụm từ “điểm cơ bản”. Việc sử dụng này giúp việc tính toán và giao tiếp trong các lĩnh vực tài chính trở nên dễ dàng hơn. Lãi suất được chia thành hai loại: danh nghĩa và thực tế. Lãi suất danh nghĩa được định nghĩa là lãi suất được ngân hàng hoặc các tổ chức khác công bố. Lãi suất thực tế được tìm thấy bằng cách trừ tỷ lệ lạm phát khỏi lãi suất danh nghĩa và được điều chỉnh theo lạm phát.

Nếu điểm cơ bản tăng thì sao?

Các điểm cơ bản là đơn vị đo lường lãi suất. Khi các điểm cơ bản tăng, lãi suất cũng tăng. Khi giảm 100 điểm cơ bản, lãi suất thay đổi 1%. Việc tín dụng có điểm cơ bản là 100 không cho thấy ngân hàng giảm lãi suất đáng kể. Do điểm cơ bản được tính theo tỷ lệ 1/100, 1% thay đổi không dẫn đến các tính toán lớn, mà chỉ được biểu thị dưới dạng thập phân. Sự gia tăng điểm cơ bản lớn làm giảm sức mua của người tiêu dùng, đặc biệt là trong việc cung cấp nguyên liệu thô, và làm cho sản xuất trở nên khó khăn. Trong khi chi tiêu hàng tháng tăng, lượng sản phẩm mua giảm. Sự mất cân bằng kinh tế xảy ra. Sự gia tăng điểm cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường ngoại hối, khiến chi tiêu nước ngoài của các nước sử dụng đồng tiền quý cũng tăng lên theo đúng tỷ lệ.

1 BPS bằng bao nhiêu phần trăm?

BPS là một thuật ngữ được sử dụng quốc tế có nghĩa là “điểm cơ bản”. Nó tương đương với điểm cơ bản, tương đương với 1% ở tỷ lệ 1/100. BPS giúp tính toán lãi suất nhỏ dễ dàng hơn và cũng cho thấy sự thay đổi lãi suất.


Cán cân thương mại là gì?

Cán cân thương mại là sự chênh lệch giữa tiền thu được từ xuất khẩu và tiền chi cho nhập khẩu của một quốc gia. Đây là nền tảng của cân đối kinh tế. Trong dân gian, nó được gọi là cân đối thu chi.

Cán cân thương mại được định nghĩa là sự mất cân bằng giữa tiền thu được từ việc tạo ra thu nhập và chi tiêu của một quốc gia. Chi tiêu vượt quá thu nhập được gọi là cán cân thương mại thâm hụt. Các giao dịch quốc tế, thu nhập, nợ, đầu tư và tất cả các giao dịch khác với các quốc gia được thực hiện trên tài khoản vãng lai. Để tính toán bảng cân đối thanh toán của một quốc gia, cần phải có tài khoản vãng lai. Chính sách kinh tế cũng được xác định dựa trên tài khoản vãng lai. Ở những quốc gia có cán cân thương mại thâm hụt lớn, cần phải tăng cường kỷ luật tài chính và tăng cường xuất khẩu. Trong các tính toán vãng lai, không chỉ dữ liệu xuất khẩu và nhập khẩu được tính đến. Tất cả dữ liệu và mục đều được xem xét và kết quả cuối cùng được xem xét. Chỉ cần tài khoản thương mại có kết quả dương là không đủ. Kết quả của tổng số tài khoản là quan trọng.

Cán cân thương mại của Việt Nam

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 năm 2023 ước tính xuất siêu 2,15 tỷ USD. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD, gấp hơn 11 lần so với mức xuất siêu của cùng kỳ năm trước (xuất siêu 1,34 tỷ USD).

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 144,14 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu hàng hóa ước đạt 128,91 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao trong 7 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước như: điện thoại và linh kiện điện tử (+47,8%), máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (+38,5%), hàng dệt may (+22,2%), hàng thủy sản (+19,7%), cà phê (+13,2%),…

Các mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng cao trong 7 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (+25,4%), xăng dầu (+107,7%), sắt thép (+55,4%), phân bón (+49,1%),…

Tóm tắt

 • Cán cân thương mại là sự chênh lệch giữa tiền thu được từ xuất khẩu và tiền chi cho nhập khẩu của một quốc gia.
 • Cán cân thương mại thâm hụt xảy ra khi chi tiêu vượt quá thu nhập.
 • Các quốc gia có cán cân thương mại thâm hụt lớn cần tăng cường kỷ luật tài chính và tăng cường xuất khẩu.
 • Cán cân thương mại của Việt Nam trong tháng 7 năm 2023 ước tính xuất siêu 2,15 tỷ USD.
 • Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD, gấp hơn 11 lần so với mức xuất siêu của cùng kỳ năm trước.

Câu hỏi và câu trả lời

Cán cân thương mại của Việt Nam trong tháng 7 năm 2023 là bao nhiêu?

Cán cân thương mại của Việt Nam trong tháng 7 năm 2023 ước tính xuất siêu 2,15 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2023 là gì?

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2023 là điện thoại và linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, hàng dệt may, hàng thủy sản,…

Ngân hàng trung ương là gì? Được thành lập khi nào?

Ngân hàng trung ương là một tổ chức công cộng chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của đất nước. Nó có các quyền hạn không có ở các ngân hàng khác và chịu trách nhiệm quản lý các ngân hàng khác. Ngân hàng trung ương lâu đời nhất trên thế giới là Ngân hàng Quốc gia Thụy Điển, được thành lập vào năm 1668.

Ngân hàng trung ương là gì?

Ngân hàng trung ương, ngân hàng dự trữ hoặc cơ quan tiền tệ, chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của một quốc gia hoặc nhóm quốc gia. Nhiệm vụ tuyệt đối của nó là duy trì giá trị của tiền tệ và nhu cầu về tiền tệ. Các quốc gia sử dụng tiền giấy sử dụng ngân hàng trung ương để thiết lập các mục tiêu lãi suất và các hoạt động khác của cơ quan.

Ngân hàng trung ương có thể sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng tiền tệ của một quốc gia khác. Chức năng này của ngân hàng trung ương được sử dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Hong Kong và Estonia. Ngân hàng trung ương hoạt động độc lập với áp lực chính trị. Độc lập này nhằm mục đích bảo vệ chính sách tiền tệ hiện tại của quốc gia trong trường hợp thay đổi chính phủ.

Khi đặt tên, ngân hàng trung ương không sử dụng văn học đặc biệt.

Thông thường, quốc gia được lấy làm tên (Ngân hàng Anh) và một số ngân hàng có thể thêm tên “quốc gia” (Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ). Tên “trung tâm” cũng có thể được thêm vào các ngân hàng như Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Từ “dự trữ” cũng được sử dụng trong việc đặt tên, như Ngân hàng Dự trữ Liên bang.

Các chức năng của ngân hàng trung ương:

 • Duy trì giá trị của tiền tệ
 • Điều chỉnh lãi suất
 • Quản lý cung tiền
 • Điều tiết hệ thống ngân hàng
 • Cung cấp dịch vụ thanh toán
 • Cung cấp dự trữ ngoại hối

Tại Việt Nam, ngân hàng trung ương là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Câu hỏi thường gặp

Số liệu về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)

 • Thành lập: Ngày 30 tháng 6 năm 1930, hoạt động từ năm 1931
 • Chủ sở hữu: Nhà nước Việt Nam, chiếm 55,12% cổ phần
 • Nơi đặt trụ sở: Số 2 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 • Các chi nhánh: 21 chi nhánh trong nước và 7 đại sứ quán tại nước ngoài
 • Mục tiêu: Bảo đảm ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định tài chính, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội

Một số số liệu hoạt động của NHNN năm 2022

 • Tổng sản lượng tiền tệ (M2): 43.187,8 nghìn tỷ đồng
 • Tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế: 29.477,2 nghìn tỷ đồng
 • Tỷ lệ lạm phát: 3,23%
 • Tỷ giá USD/VND: 23.200 đồng/USD

Một số số liệu về chính sách tiền tệ của NHNN

 • Lãi suất tái cấp vốn: 4,5%/năm
 • Lãi suất cho vay qua đêm: 4,5%/năm
 • Lãi suất huy động 12 tháng: 6,0%/năm

Các công cụ chính sách tiền tệ của NHNN

 • Công cụ lãi suất: Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm, lãi suất huy động, lãi suất cho vay
 • Công cụ thị trường mở: Mua bán giấy tờ có giá, nghiệp vụ thị trường mở mở rộng (OMO), nghiệp vụ thị trường mở thu hẹp (OMO)
 • Công cụ dự trữ bắt buộc: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
 • Công cụ tỷ giá: Can thiệp thị trường ngoại hối

Vai trò của NHNN trong nền kinh tế

NHNN là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. NHNN có vai trò quan trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống tài chính.

Một số ví dụ về ngân hàng trung ương:

 • Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ
 • Ngân hàng Anh
 • Ngân hàng Trung ương Châu Âu
 • Ngân hàng Nhật Bản
 • Ngân hàng Trung ương Trung Quốc

Tiền giấy là gì?

Tiền giấy là tên gọi của loại tiền giấy do ngân hàng nhà nước phát hành, có giá trị quy đổi tương đương với vàng, bạc hoặc các loại tài sản có giá trị khác. Tiền giấy được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới sau Thế chiến thứ nhất. Theo thời gian, Tiền giấy có thể bị mòn và rách, cần được thay thế hoặc tiêu hủy.

Nguồn gốc của Tiền giấy

Từ “Tiền giấy” được ghép từ hai từ tiếng Anh là “bank” (ngân hàng) và “note” (ghi chú). Trong lịch sử, Tiền giấy ban đầu được phát hành bởi các ngân hàng tư nhân để đại diện cho số lượng vàng hoặc bạc mà ngân hàng đó đang nắm giữ. Tuy nhiên, sau Thế chiến thứ nhất, hầu hết các quốc gia đã chuyển sang hệ thống ngân hàng trung ương, trong đó ngân hàng trung ương là cơ quan duy nhất được phép phát hành Tiền giấy.

Các loại Tiền giấy

Có hai loại Tiền giấy chính:

 • Tiền giấy đại diện: Loại Tiền giấy này có giá trị tương đương với số lượng vàng hoặc bạc mà ngân hàng trung ương nắm giữ.
 • Tiền giấy tín dụng: Loại Tiền giấy này không có giá trị tương đương với bất kỳ tài sản nào, mà chỉ có giá trị bởi vì chính phủ hoặc ngân hàng trung ương đã tuyên bố rằng nó có giá trị.

Tại Việt Nam

Tại Việt Nam, ngân hàng nhà nước là cơ quan duy nhất được phép phát hành Tiền giấy. Tiền giấy Việt Nam được chia thành các mệnh giá sau: 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng.

Kết luận

Tiền giấy là một loại tiền tệ phổ biến trên thế giới. Nó có nhiều ưu điểm như dễ dàng lưu trữ, vận chuyển và thanh toán. Tuy nhiên, Tiền giấy cũng có một số nhược điểm như dễ bị làm giả và có thể bị mòn theo thời gian.

Câu hỏi thường gặp

Tiền giấy được làm bằng gì?

Tiền giấy là một loại hình thanh toán bằng kim loại hoặc giấy được phát hành bởi chính phủ và có thể được sử dụng trong nước hoặc quốc tế. Tiền giấy được làm từ cotton. Bông được trồng đặc biệt để làm tiền giấy và được làm thành một bề mặt rất mỏng. Một số quốc gia có thể trộn một số loại vải dệt khác, chẳng hạn như lanh, vào cotton.

Tiền giấy được phát minh khi nào?

Tiền giấy được phát minh lần đầu tiên vào thế kỷ 1 trước Công nguyên. Vào năm 118 trước Công nguyên, người Trung Quốc sử dụng tiền da. Tiền giấy đầu tiên được phát hành bởi người Trung Quốc vào năm 806 sau Công nguyên. Tiền giấy đến châu Âu vào những năm 1690 khi Hoa Kỳ phát hành nó và vào năm 1694, nó được sử dụng ở Anh bởi các thợ kim hoàn. Tiền giấy đến đất nước Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Đế chế Ottoman ban hành Âm mưu Tái thiết.

Ai là người sử dụng tiền giấy đầu tiên?

Trong quá trình lịch sử, người Trung Quốc đã sử dụng tiền giấy đầu tiên vào năm 806 sau Công nguyên. Người phương Tây sử dụng tiền giấy vào thế kỷ 17. Ngày nay, tiền giấy được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Tại Việt Nam, hiện có bao nhiêu mệnh giá tiền giấy?

Tính đến ngày 06 tháng 09 năm 2023, Việt Nam có 6 mệnh giá tiền giấy, bao gồm:

 • 500 đồng
 • 1.000 đồng
 • 2.000 đồng
 • 5.000 đồng
 • 10.000 đồng
 • 200.000 đồng

Thế giới hiện có bao nhiêu mệnh giá tiền giấy?

Trên thế giới có hơn 20 loại tiền giấy đô la. Các loại tiền giấy đô la bao gồm:

 • Đô la Mỹ
 • Đô la Úc
 • Đô la Bahamas
 • Đô la Barbados
 • Đô la Bermuda
 • Đô la Belize
 • Đô la Brunei
 • Đô la Cayman
 • Đô la Đông Caribe
 • Đô la Fiji
 • Đô la Guyana
 • Đô la Hồng Kông
 • Đô la Namibia
 • Đô la Canada
 • Đô la Liberia
 • Đô la Jamaica
 • Đô la Singapore
 • Đô la Solomon
 • Đô la Suriname
 • Đô la Trinidad và Tobago
 • Đô la New Zealand
 • Đô la Đài Loan mới

Tiền giấy lớn nhất là gì?

Tờ tiền đô la lớn nhất từng được phát hành trên thế giới là tờ 1 triệu đô la. Nó được tìm thấy ở Manisa Saruhan, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015 và được chuyển đến Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ bởi tòa án. Tờ tiền 1 triệu đô la rất hiếm.

Tại Việt Nam, mệnh giá tiền giấy lớn nhất là bao nhiêu?

Tính đến ngày 06 tháng 09 năm 2023, mệnh giá tiền giấy lớn nhất của Việt Nam là 200.000 đồng.

Cho thuê tài chính là gì?

Cho thuê tài chính là phương thức cấp vốn cho khách hàng thông qua việc cho thuê tài sản. Tài sản cho thuê có thể là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, tòa nhà,…

Tại Việt Nam, cho thuê tài chính được thực hiện bởi các công ty cho thuê tài chính (Công ty CTL). Công ty CTL sẽ mua tài sản theo yêu cầu của khách hàng và cho khách hàng thuê lại. Khách hàng sẽ thanh toán tiền thuê tài sản cho Công ty CTL theo hợp đồng đã ký kết.

Tại thời điểm kết thúc hợp đồng, khách hàng có thể lựa chọn mua lại tài sản hoặc tiếp tục thuê tài sản.

Tại sao nên cho thuê tài chính?

Cho thuê tài chính là một phương thức cấp vốn linh hoạt, phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng.

 • Cho phép khách hàng sử dụng tài sản ngay mà không cần phải bỏ vốn ban đầu lớn.
 • Giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro về tài sản.
 • Tăng cường khả năng thanh toán của khách hàng.
 • Tạo điều kiện cho khách hàng đầu tư vào các dự án mới.

Các ưu điểm của cho thuê tài chính

 • Thuận tiện: Khách hàng không cần phải bỏ vốn ban đầu để mua tài sản, chỉ cần thanh toán tiền thuê hàng tháng.
 • Linh hoạt: Thời hạn thuê tài sản có thể ngắn hoặc dài, tùy theo nhu cầu của khách hàng.
 • Bảo đảm: Tài sản được bảo hiểm trong suốt thời gian thuê.
 • Tiết kiệm: Khách hàng có thể tiết kiệm chi phí so với mua tài sản.

Các câu hỏi thường gặp

Các loại hình cho thuê tài chính

 • Cho thuê tài chính truyền thống: Công ty CTL sẽ mua tài sản và cho khách hàng thuê lại.
 • Cho thuê tài chính tài sản: Công ty CTL sẽ cho khách hàng thuê tài sản mà khách hàng đã mua trước đó.
 • Cho thuê tài chính mua lại: Công ty CTL sẽ cho khách hàng thuê tài sản với điều kiện khách hàng có thể mua lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng.

Cho thuê tài chính được cấp cho ai?

Cho thuê tài chính thường được cấp cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể sử dụng Cho thuê tài chính để thuê tài sản mà không cần phải bỏ vốn ban đầu để mua tài sản. Tuy nhiên, các cá nhân tiêu dùng cũng có thể sử dụng Cho thuê tài chính để mua một số sản phẩm như ô tô, đồ gia dụng hoặc đồ nội thất. Điều kiện của Cho thuê tài chính được xác định bởi các nhà cung cấp Cho thuê tài chính và thường được đánh giá dựa trên tình hình tài chính của doanh nghiệp, lịch sử tín dụng, dòng tiền trong tương lai và mức độ rủi ro của khoản đầu tư. Kết quả của việc đánh giá này, các nhà cung cấp Cho thuê tài chính sẽ xác định các doanh nghiệp phù hợp với Cho thuê tài chính và xác định các điều kiện Cho thuê tài chính.

Các điều kiện của Cho thuê tài chính là gì?

Các điều kiện của Cho thuê tài chính được xác định trong hợp đồng giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp Cho thuê tài chính. Nói chung, các điều kiện của Cho thuê tài chính có thể được tóm tắt như sau:

 • Thời gian thuê: Thời gian sử dụng tài sản được xác định trong Cho thuê tài chính. Thời gian này thường dao động từ 12-60 tháng.
 • Tiền thuê: Số tiền thuê phải trả hàng tháng trong thời gian thuê được xác định trong hợp đồng. Số tiền này thường được trả bằng tiền Việt Nam và được trả hàng tháng.
 • Tiền đặt cọc: Số tiền đặt cọc phải trả cho Cho thuê tài chính được xác định dựa trên giá trị của tài sản và chính sách của nhà cung cấp Cho thuê tài chính. Tỷ lệ tiền đặt cọc thường dao động từ 10% đến 30%.
 • Lãi suất: Lãi suất áp dụng cho Cho thuê tài chính được xác định dựa trên chính sách của nhà cung cấp Cho thuê tài chính và điều kiện thị trường. Lãi suất thường cố định nhưng đôi khi cũng có thể thay đổi.
 • Bảo trì và sửa chữa: Trong thời gian thuê, bảo trì và sửa chữa tài sản thường do doanh nghiệp thuê chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nhà cung cấp Cho thuê tài chính đôi khi cũng có thể chịu trách nhiệm về các chi phí bảo trì và sửa chữa.
 • Các điều khoản sử dụng và trả lại: Các điều khoản về cách sử dụng tài sản, cách trả lại tài sản và các điều kiện cần thiết khi trả lại tài sản được xác định trong hợp đồng.
 • Các điều khoản phạt và trả lại sớm: Các điều khoản phạt và trả lại sớm có thể được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp thuê trả lại tài sản sớm hơn thời hạn trong hợp đồng. Các điều khoản này cũng được xác định trong hợp đồng.
 • Thuế: Các loại thuế phải trả và cách thức thanh toán cũng được xác định trong hợp đồng. Tại Việt Nam, các giao dịch Cho thuê tài chính có thể phải chịu các loại thuế như VAT, Thuế môn bài và Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Làm thế nào để ký hợp đồng Cho thuê tài chính?

Hợp đồng Cho thuê tài chính được ký kết giữa các công ty Cho thuê tài chính và khách hàng tại Việt Nam. Để thực hiện hợp đồng Cho thuê tài chính, khách hàng cần thực hiện các bước sau:

 • Đăng ký: Khách hàng đăng ký với công ty Cho thuê tài chính và nêu rõ yêu cầu về tài sản.
 • Đánh giá: Công ty Cho thuê tài chính đánh giá hồ sơ của khách hàng, bao gồm tình hình tài chính, lịch sử tín dụng, dòng tiền trong tương lai và mức độ rủi ro của khoản đầu tư.
 • Chuẩn bị hợp đồng: Công ty Cho thuê tài chính và khách hàng sẽ chuẩn bị hợp đồng Cho thuê tài chính. Hợp đồng này sẽ bao gồm các điều khoản đã được thống nhất giữa hai bên.
 • Ký hợp đồng: Công ty Cho thuê tài chính và khách hàng sẽ ký hợp đồng Cho thuê tài chính. Hợp đồng này có giá trị ràng buộc giữa hai bên.
 • Giao tài sản: Sau khi ký hợp đồng, công ty Cho thuê tài chính sẽ giao tài sản cho khách hàng.

Hợp đồng Cho thuê tài chính sẽ được chấm dứt trong các trường hợp nào?

Hợp đồng Cho thuê tài chính sẽ được chấm dứt khi kết thúc thời hạn hợp đồng hoặc khi vi phạm các điều khoản của hợp đồng. Hợp đồng Cho thuê tài chính có thể được chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Hết thời hạn hợp đồng
 • Chấm dứt hợp đồng sớm
 • Trì hoãn thanh toán
 • Vi phạm hợp đồng

Itfa là gì?

Itfa là việc trả lại hoặc thu nợ. Trong lĩnh vực tài chính, thuật ngữ này thường được sử dụng khi đến hạn thanh toán nợ.

Các khoản nợ, chẳng hạn như hợp đồng tài chính, chứng khoán đầu tư như trái phiếu và trái phiếu, và tín dụng, thẻ tín dụng và thế chấp, thường có thời hạn nhất định. Vào cuối thời hạn này, người vay có nghĩa vụ trả lại toàn bộ hoặc một phần số nợ. Quá trình này được gọi là đáo hạn. Đặc biệt, quá trình đáo hạn của các chứng khoán đầu tư như trái phiếu và trái phiếu có thể diễn ra phù hợp với luật thuế địa phương của nhà phát hành và nhà đầu tư.

Điều gì được hiểu là “Đáo hạn nợ”?

Thuật ngữ “Đáo hạn nợ” có nghĩa là một khoản nợ được thanh toán hết hoặc một phần. Thông thường, việc đáo hạn nợ xảy ra theo các thỏa thuận tín dụng hoặc nợ. Người vay trả lại toàn bộ hoặc một phần số nợ theo quy định của thỏa thuận vào một ngày hoặc ngày cụ thể. Việc đáo hạn nợ bao gồm cả việc trả lại số tiền gốc của khoản nợ cùng với các khoản nợ tài chính bổ sung như lãi suất, phí và chi phí. Việc đáo hạn nợ thường tuân theo các điều kiện và giới hạn nhất định. Những điều kiện và giới hạn này có thể bao gồm ngày đáo hạn nợ, số tiền thanh toán, lãi suất, phí, chi phí và các khoản nợ tài chính khác.

Ví dụ

 • Bạn vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 10%/năm trong 3 năm. Sau 3 năm, bạn phải trả lại toàn bộ số tiền gốc và lãi cho ngân hàng. Đây là ví dụ về việc đáo hạn nợ.
 • Bạn mua một trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng và lãi suất 10%/năm. Sau 5 năm, bạn nhận được 100 triệu đồng gốc và 50 triệu đồng lãi từ nhà phát hành trái phiếu. Đây cũng là một ví dụ về việc đáo hạn nợ.

Kết luận

Itfa là một thuật ngữ tài chính quan trọng. Việc hiểu rõ về itfa sẽ giúp bạn quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Cổ phiếu được mua lại là gì?

Cổ phiếu được mua lại là việc một công ty thu hồi hoặc hủy bỏ một hoặc một số cổ phiếu mà họ đã phát hành. Cổ phiếu được mua lại có thể được thực hiện vì nhiều lý do, chẳng hạn như thay đổi cấu trúc vốn của công ty, tái cấu trúc tỷ lệ cổ phần giữa các cổ đông hoặc củng cố tài chính của công ty. Cổ phiếu được mua lại thường được thực hiện theo các quy định, luật pháp và quy định quản lý địa phương được quy định trong điều lệ công ty. Thường cần có quyết định của cơ quan quản lý của công ty và thường cần có sự chấp thuận của cổ đông. Giao dịch mua lại cổ phiếu nên được lập kế hoạch và thực hiện có tính đến tình hình tài chính của công ty, quyền của cổ đông, khía cạnh thuế và kế toán.

Giao dịch mua lại chứng khoán là gì?

Giao dịch mua lại chứng khoán là việc một chứng khoán đến hạn hoặc được nhà phát hành chứng khoán thu hồi trước ngày đã định. Chứng khoán thường có thời hạn nhất định và có thể được mua lại vào cuối thời hạn. Mua lại cuối hạn có nghĩa là chứng khoán đã đến hạn và chứng khoán không còn hợp lệ. Nếu chứng khoán không được sử dụng vào cuối thời hạn, chứng khoán sẽ được mua lại và trở nên vô giá trị.

Chuyển nhượng tín dụng là gì?

Chuyển nhượng tín dụng là việc trả lại một khoản nợ tín dụng một phần hoặc toàn bộ. Chuyển nhượng tín dụng là quá trình trả lại toàn bộ hoặc một phần khoản nợ tín dụng theo thỏa thuận vào một ngày hoặc ngày cụ thể. Chuyển nhượng tín dụng bao gồm cả việc trả lại số tiền gốc của khoản nợ cùng với các khoản nợ tài chính bổ sung như lãi suất, phí và chi phí. Chuyển nhượng tín dụng thường tuân theo các điều kiện và giới hạn nhất định. Những điều kiện và giới hạn này có thể bao gồm ngày chuyển nhượng tín dụng, số tiền thanh toán, lãi suất, phí, chi phí và các khoản nợ tài chính khác.

Thời gian đáo hạn là bao lâu?

Thời gian đáo hạn có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm tài chính, điều khoản hợp đồng và phương pháp được sử dụng. Thời gian đáo hạn cho biết thời hạn của một sản phẩm tài chính hoặc thời gian kết thúc quá trình thanh toán. Nó thường được xác định bởi các điều khoản và điều kiện của các sản phẩm tài chính như tín dụng, trái phiếu, trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán. Ví dụ, thời gian đáo hạn của trái phiếu được xác định bởi thời hạn, lãi suất, ngày đáo hạn của trái phiếu. Khi trái phiếu đến hạn, cả gốc và lãi được thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu và trái phiếu được mua lại. Thời gian đáo hạn của mỗi sản phẩm tài chính khác nhau tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện cụ thể của sản phẩm đó. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng của sản phẩm tài chính liên quan.

Erken itfa là gì?

Erken itfa là việc mua lại một sản phẩm tài chính trước ngày đáo hạn thông thường. Thông thường, các sản phẩm tài chính như trái phiếu, trái phiếu, tín dụng và các công cụ nợ khác có tùy chọn mua lại sớm. Mua lại sớm có thể được thực hiện bởi bên cho vay, phù hợp với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Mua lại sớm có thể được bên cho vay lựa chọn vì nhiều lý do, chẳng hạn như thay đổi lãi suất hoặc các điều kiện thị trường khác, tái cấu trúc dòng tiền hoặc thực hiện các chiến lược tài chính. Tuy nhiên, mua lại sớm có thể chứa một số rủi ro cho các chủ sở hữu trái phiếu hoặc các công cụ nợ khác. Trong trường hợp mua lại sớm, các chủ sở hữu trái phiếu sẽ nhận được tiền gốc và lãi sớm hơn dự kiến và có thể cần phải tìm một cơ hội đầu tư mới hoặc tái cấu trúc kế hoạch của họ.

Hóa đơn là gì? Nó có tác dụng gì?

Hóa đơn là một chứng từ thể hiện số tiền mà người mua phải trả cho một dịch vụ hoặc sản phẩm.

Hóa đơn là một chứng từ được lập để thể hiện số tiền mà người mua nợ đối với sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua. Các công ty phải lập hóa đơn cho các dịch vụ họ cung cấp. Hóa đơn bao gồm tên của người mua và người bán, mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ, định giá và điều kiện thanh toán.

Hóa đơn có tác dụng gì?

Theo Điều 229 của Luật Thuế Thu Nhập, Hóa đơn là một chứng từ thương mại do người bán lập để thể hiện số tiền mà người mua nợ đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã mua. Hóa đơn được người bán cung cấp cho người mua. Hóa đơn nhằm mục đích chống lại nền kinh tế phi chính thức. Người mua và người bán có thể chứng minh giao dịch mua bán của họ bằng Hóa đơn.

Tác dụng của Hóa đơn:

 • Chứng minh giao dịch mua bán: Hóa đơn là một bằng chứng pháp lý thể hiện rằng đã có một giao dịch mua bán giữa người mua và người bán.
 • Là căn cứ để thanh toán: Hóa đơn là căn cứ để người mua thanh toán cho người bán.
 • Là căn cứ để hạch toán kế toán: Hóa đơn là căn cứ để các doanh nghiệp hạch toán kế toán.
 • Là căn cứ để tính thuế: Hóa đơn là căn cứ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

Cách lưu trữ Hóa đơn:

Hóa đơn là một chứng từ quan trọng, cần được lưu trữ cẩn thận. Hóa đơn nên được lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa các vật dụng có thể làm hư hỏng. Hóa đơn nên được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 5 năm để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.

Thông tin bổ sung:

 • Hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử là Hóa đơn được lập và lưu trữ dưới dạng điện tử. Hóa đơn điện tử được sử dụng ngày càng phổ biến trong các giao dịch mua bán hiện đại

Câu hỏi thường gặp

Thông tin nào có trên hóa đơn?

Để hóa đơn có giá trị pháp lý, cần lưu ý một số yếu tố. Hóa đơn chứa một số thông tin. Để có hiệu lực pháp lý, hóa đơn phải có các thông tin sau:

 • Số hóa đơn: Là số duy nhất giúp theo dõi các loại hóa đơn.
 • Thông tin của người bán: Thông tin về người bán được ghi trên hóa đơn để người mua có thể biết được.
 • Ngày lập hóa đơn: Ngày lập hóa đơn giúp người bán theo dõi quá trình thanh toán. Ngày lập hóa đơn là ngày giao dịch được thực hiện. Ngày hóa đơn là ngày hóa đơn được tạo. Ngày lập hóa đơn và ngày hóa đơn không được nhầm lẫn.
 • Thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ: Số lượng và chi tiết của hàng hóa hoặc dịch vụ được mua bán được ghi trên hóa đơn.
 • Chiết khấu: Nếu có, tỷ lệ chiết khấu và số tiền được ghi trên hóa đơn.
 • Thuế: Tỷ lệ và số tiền thuế áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ được ghi trên hóa đơn.
 • Giá: Giúp khách hàng biết về khoản thanh toán.
 • Ngày thanh toán: Mỗi hóa đơn đều có một hạn thanh toán. Ngày thanh toán biểu thị thời hạn thanh toán của hóa đơn.

Các loại hóa đơn là gì?

Có nhiều loại hóa đơn mà các doanh nghiệp có thể tạo cho khách hàng của họ. Loại hóa đơn được chọn sẽ thay đổi tùy thuộc vào ngành dịch vụ được cung cấp, loại dịch vụ được cung cấp và tần suất lập hóa đơn. Có nhiều loại hóa đơn như hóa đơn bán hàng, hóa đơn trả lại, hóa đơn vận chuyển, hóa đơn proforma.

Hóa đơn bán hàng là gì?

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn do người bán lập để thông báo số tiền mà người mua nợ. Hóa đơn bán hàng rất quan trọng đối với việc ghi chép kế toán của các doanh nghiệp. Các thông tin sau được ghi trên hóa đơn bán hàng:

 • Tên công ty
 • Tên người mua
 • Số hóa đơn
 • Ngày mua
 • Các sản phẩm được bán
 • Số lượng sản phẩm
 • Tỷ lệ chiết khấu nếu có
 • Tổng số tiền phải trả

Hóa đơn trả lại là gì?

Hóa đơn trả lại được sử dụng khi hóa đơn đã thanh toán được trả lại. Mua hàng có thể bị hủy do gửi sai sản phẩm, sản phẩm bị hỏng, v.v. Trong trường hợp hủy, hóa đơn trả lại sẽ được lập.

Hóa đơn vận chuyển là gì?

Hóa đơn vận chuyển, còn được gọi là hóa đơn vận chuyển, là chứng từ chứng minh hàng hóa đã được giao đúng cách. Người mua ký hóa đơn vận chuyển để xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng. Hóa đơn vận chuyển có các thông tin sau:

 • Tên và thông tin doanh nghiệp của người mua và người bán
 • Số hóa đơn vận chuyển
 • Số thuế và địa chỉ của người mua và người bán
 • Ngày lập hóa đơn
 • Số lượng và giá của sản phẩm
 • Giảm giá nếu có
 • Tổng chi phí
 • Chữ ký của người lập

Hóa đơn có thuế là gì?

Thuế GTGT (Thuế giá trị gia tăng) là loại thuế được áp dụng một lần đối với một số sản phẩm nhất định. Trong trường hợp bán các sản phẩm chịu thuế GTGT, tỷ lệ thuế GTGT và số tiền được ghi trên hóa đơn.

Hóa đơn mở là gì?

Hóa đơn mở là loại hóa đơn chi tiết. Thông tin chi tiết về số tiền thanh toán, ngày thanh toán, v.v. được ghi chi tiết trên hóa đơn mở. Chữ ký và họ tên của người bán được ghi ở đầu hóa đơn.

Hóa đơn đóng là gì?

Số tiền bán hàng hoặc dịch vụ được thanh toán ngay lập tức khi lập hóa đơn đóng. Hóa đơn đóng có chữ ký và họ tên của người bán ở cuối hóa đơn.

E-invoice là gì?

E-invoice, hay hóa đơn điện tử, do Tổng cục Thuế (GĐT) quản lý. Hóa đơn được gửi kỹ thuật số cho người mua qua GĐT. Hóa đơn điện tử có cùng chức năng như hóa đơn viết tay. Nó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hợp nhất là gì?

Hợp nhất thường được hiểu là sự biến động thị trường không ổn định, kết thúc khi giá tài sản di chuyển lên trên hoặc xuống dưới mô hình giao dịch. Trong kế toán, Hợp nhất được định nghĩa là một tập hợp các bảng trình bày một công ty mẹ và công ty con như một công ty duy nhất.

Hợp nhất là một thuật ngữ phân tích kỹ thuật được sử dụng để mô tả chuyển động giá của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định trong một phạm vi hỗ trợ và kháng cự nhất định. Nó thường là do sự do dự của các nhà giao dịch. Về mặt kế toán, báo cáo tài chính hợp nhất được sử dụng bởi các nhà phân tích để đánh giá công ty mẹ và công ty con như một công ty duy nhất.

Hợp nhất trên thị trường chứng khoán có nghĩa là gì?

Hợp nhất là việc kết hợp tài sản, nợ và các khoản mục tài chính khác của hai hoặc nhiều doanh nghiệp. Các nhà giao dịch, cảnh giác với các vị trí mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm ẩn, có thể cố gắng làm dịu các động thái trước khi một xu hướng khác xuất hiện. Hợp nhất là quá trình sáp nhập các lĩnh vực sản xuất của các công ty riêng biệt, cùng với việc trở thành một trụ cột trong các lĩnh vực hoạt động. Hợp nhất trên thị trường chứng khoán là việc một cổ phiếu duy trì xu hướng giá lớn trong một khoảng thời gian tương đối dài. Giao dịch cổ phiếu hợp nhất thường đòi hỏi sự đánh giá cẩn thận. Các nhà phân tích và nhà giao dịch đánh giá các giai đoạn Hợp nhất là không ổn định và thận trọng.

Dưới đây là một số ví dụ về Hợp nhất trong thị trường chứng khoán:

 • Một cổ phiếu có thể Hợp nhất trong một phạm vi hỗ trợ và kháng cự trong vài tuần hoặc vài tháng trước khi bắt đầu một xu hướng mới.
 • Một nhóm các công ty có thể Hợp nhất thành một công ty duy nhất.
 • Một công ty mẹ có thể Hợp nhất các tài sản và hoạt động của công ty con của mình.

Hợp nhất có thể là một dấu hiệu của sự thay đổi trong thị trường hoặc trong một công ty. Các nhà giao dịch thường theo dõi Hợp nhất để tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ là gì?

Tiền trợ cấp là khoản tài chính không hoàn lại được chính phủ cung cấp cho các tổ chức công, doanh nghiệp tư nhân và quỹ. Người nhận tiền trợ cấp không phải trả lại số tiền họ nhận được. Tiền trợ cấp được cung cấp mà không cần trả lại.

Tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ dùng để làm gì?

Tiền trợ cấp được sử dụng để thúc đẩy việc làm và sản xuất. Thất nghiệp và khó khăn trong việc làm dẫn đến sự nghèo đói của người lao động và không thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của họ. Sản xuất và chất lượng giảm sút cùng với thất nghiệp. Thất nghiệp và thiếu hụt sản xuất không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của chính phủ.

Để thúc đẩy việc làm và sản xuất, chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp như khuyến khích, giảm giá. Người ta cố gắng đưa phụ nữ, thanh niên và người khuyết tật vào thị trường lao động ngang bằng với các nhóm khác. Chính phủ nhằm mục đích duy trì sự sống động của thị trường.

Các ví dụ về tiền trợ cấp của chính phủ

 • Thúc đẩy việc làm cho thanh niên: Chính phủ cung cấp khoản trợ cấp cho các doanh nghiệp tuyển dụng thanh niên.
 • Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp: Chính phủ cung cấp khoản trợ cấp cho các nông dân trồng trọt.
 • Thúc đẩy khởi nghiệp: Chính phủ cung cấp khoản trợ cấp cho các doanh nhân khởi nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để nhận được tiền trợ cấp của chính phủ?

Tùy thuộc vào loại trợ cấp, các cá nhân hoặc tổ chức có thể nộp đơn xin trợ cấp trực tiếp với chính phủ hoặc thông qua các tổ chức trung gian. Các yêu cầu cụ thể sẽ được quy định trong quy định của từng chương trình trợ cấp.

Mục đích của tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ là gì?

Tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ được cung cấp nhằm mục đích thúc đẩy việc làm và sản xuất. Thất nghiệp và khó khăn trong việc làm dẫn đến sự nghèo đói của người lao động và không thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của họ. Sản xuất và chất lượng giảm sút cùng với thất nghiệp. Thất nghiệp và thiếu hụt sản xuất không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của chính phủ. Để thúc đẩy việc làm và sản xuất, chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp như khuyến khích, giảm giá. Người ta cố gắng đưa phụ nữ, thanh niên và người khuyết tật vào thị trường lao động ngang bằng với các nhóm khác. Chính phủ nhằm mục đích duy trì sự sống động của thị trường.

Tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ bao gồm những gì?

Tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ bao gồm nhiều loại hình hỗ trợ khác nhau, chẳng hạn như:

 • Hỗ trợ việc làm cho người lao động, chẳng hạn như hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết thất nghiệp, hỗ trợ tiền lương,…
 • Hỗ trợ sản xuất, chẳng hạn như hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ khoa học công nghệ, hỗ trợ xúc tiến thương mại,…
 • Hỗ trợ đối tượng yếu thế, chẳng hạn như hỗ trợ gia đình chính sách, hỗ trợ người khuyết tật,…

Nhà nước hỗ trợ tiền trợ cấp (tiết kiệm) cho những đối tượng nào?

Nhà nước hỗ trợ tiền trợ cấp (tiết kiệm) cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm:

 • Người lao động, bao gồm người lao động chính thức và người lao động tự do.
 • Doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn.
 • Các đối tượng yếu thế, chẳng hạn như người nghèo, người khuyết tật,…

Cách thức đăng ký nhận tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ như thế nào?

Cách thức đăng ký nhận tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ tùy thuộc vào từng loại hình hỗ trợ cụ thể. Tuy nhiên, nhìn chung, quy trình đăng ký thường bao gồm các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 2. Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.
 3. Nhận kết quả giải quyết.

Điều kiện để được nhận tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ là gì?

Điều kiện để được nhận tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ tùy thuộc vào từng loại hình hỗ trợ cụ thể. Tuy nhiên, nhìn chung, các điều kiện thường bao gồm:

 • Là công dân Việt Nam.
 • Đáp ứng các tiêu chí về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ.
 • Hồ sơ hợp lệ.

Tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ có phải trả lại không?

Tiền trợ cấp (tiết kiệm) của chính phủ là tiền hỗ trợ không hoàn lại, tức là người nhận không phải trả lại cho nhà nước.

Tiền thu là gì?

Tiền thu hay thu hồi nợ là việc thanh toán số tiền ghi trên hóa đơn hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc việc thu hồi nợ đã cho vay.

Ví dụ:

 • Một công ty bán hàng cho khách hàng. Khách hàng thanh toán hóa đơn cho công ty. Đây là một khoản tiền thu.
 • Một cá nhân cho bạn bè vay tiền. Bạn bè trả tiền vay cho bạn. Đây cũng là một khoản tiền thu.

Các thủ tục thu tiền là gì?

Các thủ tục thu tiền là việc một công ty hoặc tổ chức thu hồi các khoản nợ của mình. Việc borçlu trả nợ được gọi là thủ tục thu tiền.

Các thủ tục thu tiền bao gồm các bước sau:

 • Xác định các khoản nợ cần thu: Công ty hoặc tổ chức cần xác định các khoản nợ nào cần thu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách kiểm tra các hóa đơn, hợp đồng tín dụng hoặc các chứng từ nợ khác.
 • Gửi thông báo yêu cầu thanh toán: Công ty hoặc tổ chức cần gửi thông báo yêu cầu thanh toán cho người nợ. Thông báo này nên nêu rõ số tiền nợ, thời hạn thanh toán và các biện pháp sẽ được thực hiện nếu người nợ không thanh toán.
 • Đàm phán với người nợ: Nếu người nợ không thanh toán theo thời hạn, công ty hoặc tổ chức có thể đàm phán với người nợ để tìm ra giải pháp. Giải pháp có thể bao gồm việc gia hạn thời hạn thanh toán, giảm số tiền nợ hoặc chấp nhận thanh toán một phần.
 • Tiến hành các biện pháp thu hồi nợ: Nếu người nợ vẫn không thanh toán, công ty hoặc tổ chức có thể tiến hành các biện pháp thu hồi nợ. Các biện pháp này có thể bao gồm việc khởi kiện, yêu cầu thi hành án hoặc bán tài sản của người nợ.

Kết luận:

Tiền thu là việc thu hồi nợ. Các thủ tục thu tiền là việc một công ty hoặc tổ chức thu hồi các khoản nợ của mình. Để thực hiện thủ tục thu tiền, cần có một chứng từ nợ hợp pháp.

Câu hỏi thường gặp

Các thủ tục thu tiền được thực hiện như thế nào?

Các thủ tục thu tiền được ghi nhận trong hệ thống kế toán của các công ty khi các khoản nợ được ghi nhận là nợ sau khi thanh toán. Để thực hiện thủ tục thu tiền, cần có một chứng từ nợ hợp pháp (hóa đơn, hợp đồng tín dụng, giấy tờ có giá, v.v.).

Các yếu tố thúc đẩy việc thực hiện thủ tục thu tiền nhanh chóng bao gồm việc các công ty gọi điện cho các bên nợ để nhắc nhở về khoản nợ và thực hiện đối chiếu thường xuyên.

Ví dụ:

 • Một công ty bán hàng cho khách hàng. Khách hàng thanh toán hóa đơn cho công ty. Công ty ghi nhận khoản tiền thu vào hệ thống kế toán của mình.
 • Một cá nhân cho bạn bè vay tiền. Bạn bè trả tiền vay cho bạn. Bạn ghi nhận khoản tiền thu vào hệ thống kế toán của mình.

Các công cụ và phương pháp được sử dụng trong giao dịch thanh toán là gì?

Có nhiều phương pháp thanh toán khác nhau mà chủ nợ có thể sử dụng để thu hồi nợ của mình và giao dịch thanh toán có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Các phương pháp thanh toán có thể được thực hiện được liệt kê dưới đây.

 • Thanh toán bằng tiền mặt: Thanh toán nợ bằng tiền mặt và biên lai thu tiền.
 • Thanh toán bằng séc: Thanh toán nợ bằng séc trả chậm hoặc séc ngay lập tức.
 • Thanh toán bằng POS (Thẻ tín dụng): Thanh toán nợ bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 • Thanh toán từ tài khoản ngân hàng: Thanh toán nợ bằng chuyển khoản, EFT, FAST, SWIFT.
 • Các loại thanh toán khác được thực hiện qua kênh ngân hàng: Các ngân hàng cũng cung cấp các giải pháp thanh toán khác nhau như thư bảo lãnh, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, hệ thống thanh toán trực tiếp (DBS).

Các phương pháp thanh toán hợp lệ tại ngân hàng là gì?

Tùy thuộc vào dòng tiền hoặc tình hình tài chính của công ty hoặc cá nhân, có thể có nhiều phương pháp thanh toán. Các phương pháp thanh toán được thực hiện qua kênh ngân hàng được liệt kê dưới đây.

 • Thanh toán tiền mặt tại quầy
 • Chuyển khoản/EFT
 • Hệ thống thanh toán trực tiếp (DBS)
 • Séc
 • Séc
 • Hệ thống séc điện tử
 • Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (KMH)

Chuyển khoản/EFT là gì?

Chuyển khoản, EFT, FAST hoặc SWIFT là các khoản chuyển tiền được thực hiện qua ngân hàng. Chuyển khoản là việc chuyển tiền từ một tài khoản sang tài khoản khác trong cùng ngân hàng. Hệ thống chuyển tiền điện tử (EFT) và Hệ thống thanh toán tức thời (FAST) là các giao dịch chuyển tiền giữa các ngân hàng, SWIFT là hệ thống chuyển tiền giữa các ngân hàng bằng ngoại tệ.

Hệ thống thanh toán trực tiếp (DBS) là gì?

Hệ thống thanh toán trực tiếp (DBS) là phương thức thanh toán được đảm bảo bởi ngân hàng đối với lệnh thanh toán tự động. Về mặt logic và cách thức hoạt động, nó tương tự như thanh toán tự động, nhưng khác với thanh toán tự động ở chỗ, ngay cả khi tài khoản không có tiền, ngân hàng sẽ thanh toán cho bên nhận nợ trong giới hạn đã mở trước đó.

Thanh toán bằng séc là gì?

Séc là loại giấy tờ có giá trị mà ngân hàng phát hành cho cá nhân hoặc tổ chức. Séc là loại giấy tờ có giá trị mà người nợ cấp cho chủ nợ để thanh toán một khoản nợ trong tương lai. Mỗi séc có một thời hạn và khi đến hạn thanh toán, séc có thể được thanh toán. Người có tên trên séc là người có quyền cầm séc và thanh toán séc khi đến hạn. Séc được chia thành hai loại:

 • Séc theo tên: Séc có tên người nhận trên séc và chỉ những người có tên trên séc mới có thể thanh toán.
 • Séc theo lệnh: Séc không có tên người nhận cụ thể mà chỉ người cầm séc mới có quyền thanh toán. Séc theo lệnh có thể được chuyển nhượng cho người khác bằng cách ký séc.

Hệ thống séc điện tử hoạt động như thế nào?

Séc điện tử là hệ thống được quy định bởi Luật số 5941 về Séc và được xử lý trong môi trường điện tử. Thanh toán bằng hệ thống séc điện tử gần như giống hệt với thanh toán séc thông thường. Khi đến hạn thanh toán, ngân hàng sẽ thanh toán cho người nhận séc số tiền ghi trên séc. Thanh toán séc điện tử cũng có thể được thực hiện dưới dạng e-collection.